Bod č.59.:

TN/3 - Ukončení smlouvy o dílo na realizaci staveb „Archiv Světovar“ a „4x4 Cultural Factory Světovar“ se sdružením Světovar

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č.1 Návrh dohody o ukončení smlouvy o dílo se Sdružením „Světovar“ )
Příloha č.2 (č.2 Náklady související s ukončením SOD)
Příloha č.3 (č.3 Odborné vyjádření STATIKUM s.r.o.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:286 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX