Bod č.135.:

ORG/3 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - květen 2015

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX