Bod č.17.:

ŘEÚ/7 - Uvolnění finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MP z blokace pro „Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Uvolnění finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MP z blokace pro „Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje“)
Důvodová zpráva (Uvolnění finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MP z blokace pro „Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje“)
Příloha č.1 (Žádost Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 130 ze dne 9. 4. 2015)
Příloha č.3 (Příloha č. 1 k usnesení ZMP č. 130 ze dne 9. 4. 2015)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list návrhu usnesení)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:287 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX