Bod č.16.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 5. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Příloha č.1 (činnost odboru služeb, oddělení sociálních služeb za rok 2012)
Příloha č.2 (činnost oddělení matrika za rok 2014)
Příloha č.3 (zápis OV Valcha č. 1 ze dne 5.3.2015)
Příloha č.4 (zápis OV Valcha č. 2 ze dne 1.4.2015)
Příloha č.5 (zápis OV Valcha č. 3 ze dne 13.5.2015)
Příloha č.6 (zápis OV Radobyčice č. 1 ze dne 4.3.2015)
Příloha č.7 (zápis OV Radobyčice č. 2 ze dne 25.3.2015)
Příloha č.8 (zápis OV Radobyčice č. 3 ze dne 29.4.2015)
Příloha č.9 (zápis OV Radobyčice č. 4 ze dne 27.5.2015)
Příloha č.10 (informace o inv. akci "Protipovodňová opatření v Radobyčicích Pod Skalou")
Příloha č.11 (inform.zpráva ve věci pověření KV provedením kontrol inv. akce "RPS Plzeň-Rekonstrukce vnitrobloku L.Pika")
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:51 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 22.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX