Bod č.3.:

EK/1 - 3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 12/2014 a 01-02/2015

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 12/2014 a 01-02/2015)
Důvodová zpráva (3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 12/2014 a 01-02/2015)
Příloha č.1 (RO č. 3)
Příloha č.2 (Oznámení MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:38 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 22.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX