Bod č.4.:

EK/2 - 4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - zapojení přijatého pojistného plnění z pojistné události do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - zapojení přijatého pojistného plnění z pojistné události do rozpočtu MO Plzeň 3)
Důvodová zpráva (4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - zapojení přijtého pojistného plnění z pojistné události do rozpočtu MO 3)
Příloha č.1 (RO č. 4)
Příloha č.2 (Žádost vedoucí EK)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:39 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 22.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX