Bod č.5.:

EK/3 - 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace určené na realizaci projektu "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů Plzeň 1 - 4"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - dotace na projekt "Podpora standardizace OSPOD")
Důvodová zpráva (5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - dotace na projekt "Podpora standardizace OSPOD")
Příloha č.1 (RO č. 5)
Příloha č.2 (Rozpis zálohy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 22.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX