Bod č.6.:

EK/4 - 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22. MŠ, 24. MŠ a 70 MŠ

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 22. MŠ, 24. MŠ a 70. MŠ)
Důvodová zpráva (6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 22. MŠ, 24. MŠ a 70. MŠ)
Příloha č.1 (RO č. 6)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 206/2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:41 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 22.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX