Bod č.7.:

EK/5 - 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z Fondu životního prostředí MP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 27. MŠ

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z FŽP MP do rozpočtu MO 3 s určením pro 27. MŠ)
Důvodová zpráva (7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z FŽP MP do rozpočtu MO 3 s určením pro 27. MŠ) (*)
Příloha č.1 (RO č. 7)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 215/2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:42 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 22.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX