Bod č.8.:

EK/6 - 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - zapojení části zůstatku účtu Sociálního fondu MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - zapojení části zůstatku účtu SF MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3)
Důvodová zpráva (8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - zapojení části zůstatku účtu SF MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3)
Příloha č.1 (Ro č. 8)
Příloha č.2 (Žádost ZV OS ÚMO 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:43 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 22.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX