Bod č.9.:

EK/7 - 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 3 v rámci vypořádání dotace na Optimalizaci procesů a zavedení systému řízení kvality na Úřadu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 3 v rámci vypořádání dotace na Optimalizaci procesů a zavedení systému řízení kvality na Úřadu MO Plzeň 3)
Důvodová zpráva (9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 3 v rámci vypořádání dotace na Optimalizaci procesů a zavedení systému řízení kvality na Úřadu MO Plzeň 3)
Příloha č.1 (RO č. 9)
Příloha č.2 (Dopis MV ČR)
Příloha č.3 (Žádosti vedoucích odborů)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:44 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 22.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX