Bod č.10.:

EK/8 - 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 v rámci rozpočtu Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů MO 3 v rámci rozpočtu ODŽP)
Důvodová zpráva (10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů MO 3 v rámci rozpočtu ODŽP)
Příloha č.1 (RO č. 10)
Příloha č.2 (Žádost vedoucí ODŽP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:45 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 22.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX