Bod č.11.:

EK/9 - 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 03 - 04/2015

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 03 - 04/2015)
Důvodová zpráva (11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 03 - 04/2015)
Příloha č.1 (RO č. 11)
Příloha č.2 (Oznámení o přijetí dotace)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:46 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 22.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX