Bod č.17.:

MAI/4 - IZ - Konečná cena díla "Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova"

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO P2 č. 51/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX