Bod č.15.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO 3, předložená na 5.zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:pan Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.2
Příloha č.1 (zápis č. 6 )
Příloha č.2 (zápis z mimořádného jednání)
Příloha č.3 (zápis č. 7)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:50 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 22.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX