Bod č.12.:

EK/10 - 12. rozpočtové opatření rozpočtu r.2015-zapojení fin. prostředků FRR(části přebytku hospodaření za r. 2014) do rozpočtu MO 3, poskytnutí fin. daru Policii ČR, Krajskému ředitelství policie PK, poskytnutí dotace SK Radbuza Plzeň

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (12. RO rozpočtu roku 2015 - zapojení fin. prostředků FRR do rozpočtu MO 3, poskytnutí fin. daru Policii ČR, Krajskému ředitelství policie PK, poskytnutí dotace SK Radbuza Plzeň)
Návrh usnesení (tento návrh usnesení byl předložen před začátkem jednání k výměně tzv. na stůl)
Důvodová zpráva (12. RO rozpočtu roku 2015 - zapojení fin. prostředků FRR do rozpočtu MO 3, poskytnutí fin. daru Policii ČR, Krajskému ředitelství policie PK, poskytnutí dotace SK Radbuza Plzeň)
Důvodová zpráva (tato dův. zpráva byla předložena před začátkem jednání k výměně tzv. na stůl)
Příloha č.1 (RO č. 12)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 196/2015)
Příloha č.3 (Žádosti o navýšení rozpočtu a poskytnutí daru)
Příloha č.4 (Žádost SK Radbuza Plzeň)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:47 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 22.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX