Bod č.13.:

EK/11 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2015

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO 3 )
Návrh usnesení (tento návrh usnesení byl předložen před začátkem jednání k výměně tzv. na stůl)
Důvodová zpráva (Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO 3 )
Důvodová zpráva (tato dův. zpráva byla předložena před začátkem jednání k výměně tzv. na stůl)
Příloha č.1 (Usnesení RMO 3 č. 273/2015)
Příloha č.2 (Usnesení RMO 3 č. 274/2015)
Příloha č.3 (Usnesení RMO 3 č. 275/2015)
Příloha č.4 (Usnesení RMO 3 č. 276/2015)
Příloha č.5 (Usnesení RMO 3 č. 218/2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:48 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 22.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX