Bod č.4.:

RMO1/1 - Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení č.1 (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 - 27.5.2015)
Návrh usnesení č.2 (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 - 16.6.2015 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:106 rok:2015

39. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 24.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX