Bod č.6.:

MSM1/1 - Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1

(předkladatel:PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:108 rok:2015

39. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 24.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX