Bod č.47a.:

OSS/1 - Doplnění usnesení ZMP č. 30/2015 - projekt „BUĎ FIT SENIORE“.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Dopis MO Plzeň 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Usnesení RMP č. 81 ze dne 29. 1. 2015)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Usnesení ZMP č. 30 ze dne 29. 1. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:321 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX