Bod č.47b.:

NámB/2 - Delegování zástupce statutárního města Plzně k účasti na valných hromadách zájmového sdružení právnických osob „Bienále kresby Plzeň“

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výtah ze Stanov sdružení právnických osob „Bienále kresby Plzeň“)
Příloha č.2 (Pozvání zástupce statutárního města Plzeň na jednání valné hromady sdružení ze dne 8. 6. 2015)
Příloha č.3 (Výtah ze Zápisu z jednání Komise kultury RMP ze dne 10. 6. 2015, usnesení č. 23)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:322 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX