Bod č.43b.:

KŽP/16 - Žádost Mateřské školy kardinála Berana Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Jdi do přírody a uč se od ní“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:315 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX