Bod č.43c.:

KŽP/17 - Žádost 7. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Sadová úprava ve Žlutické 2, Plzeň“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:316 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX