Bod č.20.:

ZMO1/1 - Návrh na zpracování projektů regenerace sídlišť Bolevec, Košutka, Lochotín a Vinice

(předkladatel:Ing. Václav Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Projekty regenerace sídlišť)
Důvodová zpráva (Projekty regenerace sídlišť)
Příloha (Projekty regenerace sídlišť - dopis)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

39. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 24.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX