Bod č.22.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zprávy)
Příloha č.1 (1 - Informativní zpráva o výstavbě na MO Plzeň 1)
Příloha č.2 (2 - Informativní zpráva - Sekání trávy)
Příloha č.3 (3 - Informativní zpráva - Pěstuj prostor, z.s. )
Příloha č.4 (4 - Informativní zpráva - Mapy)
Příloha č.5 (5 - Informativní zpráva - Noc s operou)
Příloha č.6 (6 - Informativní zpráva - ZAK TV s.r.o.)
Příloha č.7 (7 - Informativní zpráva - MSBC s.r.o.)
Příloha č.8 (8 - Informativní zpráva - TPMC, s.r.o.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:121 rok:2015

39. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 24.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX