Bod č.17.:

RMO1/8 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 35 - 42

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.1 (výměna)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:118 rok:2015

39. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 24.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX