Bod č.15.:

RMO1/6 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro ZOO a BZ města Plzně

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

39. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 24.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX