Bod č.10.:

RMO1/11 - Aktualizace návrhu studie regenerace sídlišť

(předkladatel:RMO - PhDr. Ivana Mádlová, PhD., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:112 rok:2015

39. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 24.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX