Bod č.24.:

RMO1/13 - Návrh Dohody o užívání osobního automobilu pro pracovní a soukromé účely

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh Dohody o užívání osobního automobilu)
Důvodová zpráva (Návrh Dohody o užívání osobního automobilu)
Příloha (Návrh Dohody o užívání osobního automobilu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

39. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 24.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX