Bod č.4.:

ST1/4 - Informace o platném Jednacím řádu ZMO Plzeň 1 a Volebním řádu pro volby konané ZMO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Jednací a volební řád)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:1 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 5.11.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX