Bod č.9.:

ST1/9 - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:15 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 5.11.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX