Bod č.11.:

ST1/11 - Různé, rozdělení působnosti místostarostů

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozdělení působností místostarostů)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:16 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 5.11.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX