Bod č.76.:

ORG/1 - Projednání informativních zpráv

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:484 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX