Bod č.87.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 3. června 2015

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX