Bod č.15.:

KT/3 - Vystoupení hostů - IZ: Činnost Městské policie Plzeň - služebny Slovany a Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2, za I. pololetí roku 2015

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX