Bod č.16.:

KT/4 - Vystoupení hostů - IZ: Činnost JSDH působících na MO Plzeň 2 - Slovany za I. pololetí roku 2015

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:44 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX