Bod č.14.:

TAJ/4 - Projednání informativních zpráv na 7. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014 - 2018

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:54 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX