Bod č.21.:

TAJ/5 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2015

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 14. 09. 2015) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:58 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX