Bod č.23.:

TAJ/6 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 11. 06. 2015 do 09. 09. 2015

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:61 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX