Bod č.26.:

OSS/1 - Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Příloha č.1 (Usnesení KSVZO RMP č. 8/15 ze dne 20. května 2015)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 759 ze dne 25. června 2015 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:432 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX