Bod č.34.:

KŽP/1 - Žádost Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Plzeň střed, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zakoupení vařáků na dezinfekci včelích rámků“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:440 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX