Bod č.19.:

SO/1 - Informace z trhu práce

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX