Bod č.35.:

BYT/1 - Schválení prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení dle Zásad schválených ZMP č. 412 ze dne 12. 6. 2014

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 412 z 12.6.2014)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 792 z 25.6.2015) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Zápis z FK RMP z 25.5.2015)
Příloha č.4 (Zápis z KB RMP z 6.5.2015) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (Zápis z KB RMP z 3.6.2015) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (Přehled počtu žádostí, výše uhrazených dluhů a výše prominutých dluhů na poplatcích/úrocích z prodlení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:441 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX