Bod č.36.:

BYT/2 - Schválení Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Ing. Karlem Výrutem, Dlouhá 12, Plzeň v délce nad 18 měsíců

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s p. Ing. Karlem Výrutem na dobu delší než 18 měsíců)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP z 6.5.2015) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 793 z 25.6.2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:442 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX