Bod č.8.:

ÚKEP/3 - Schválení dodatku č. 2 smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na realizaci projektu "Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně, rekonstrukce TT Pražská - U Zvonu"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha (Příloha - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:414 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX