Bod č.10.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 19. 5. 2015 do 3. 8. 2015

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 19. 5. 2015 do 3. 8. 2015)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 19. 5. 2015 do 3. 8. 2015) (*)
Předloženo na stůl č.1 (Aktualizovaná Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 19. 5. 2015 do 3. 8. 2015)
Předloženo na stůl č.2 (Aktualizovaná Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 19. 5. 2015 do 3. 8. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:416 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX