Bod č.89.:

KV/2 - Zpráva o činnosti KV ZMP

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zpráva o činnosti KV ZMP)
Příloha č.1 (Zápis z 6. řádného zasedání KV ZMP)
Předloženo na stůl č.1 (Aktualizovaná Zpráva o činnosti KV ZMP)
Předloženo na stůl č.2 (Aktualizovaný Zápis z 6. řádného zasedání KV ZMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX