Bod č.17.:

FIN/3 - Přijetí účelové dotace na podporu sborů dobrovolných hasičů z rozpočtu Plzeňského kraje pro MO Plzeň 3

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení č. 848/15 Zastupitelstva PK)
Příloha č.2 (Smlouva o poskytnutí účelové dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:423 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX