Bod č.18.:

FIN/4 - Přijetí účelové dotace na podporu sborů dobrovolných hasičů z rozpočtu Plzeňského kraje pro MO Plzeň 4

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení č. 848/15 Zastupitelstva PK)
Příloha č.2 (Smlouva o poskytnutí účelové dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:424 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX