Bod č.19.:

FIN/5 - Přijetí účelových dotací na podporu sborů dobrovolných hasičů z rozpočtu Plzeňského kraje pro MO Plzeň 6

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení č. 848/15 Zastupitelstva PK)
Příloha č.2 (Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 23172015)
Příloha č.3 (Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 21752015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:425 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX